Boekerij Norah X

boekerij

I

Er is op deze aardkloot geen idee zo sterk, geen betekenis zo vanzelfsprekend of de tijd weet hem op den duur kapot te maken. Om een belediging toe te voegen aan het kwetsuur worden het omgekeerde idee en de tegengestelde betekenis vaak lof en wierook toegewaaid.

In The Godfather zegt Marlon Brando over een rivaliserende maffioso: “Tattaglia is a pimp” en het misprijzen druipt van zijn stem. Vandaag zou krek dezelfde uitspraak een compliment kunnen zijn.

In zijn signature song Mannish Boy snoeft Muddy Waters: “I can make love to you, woman, in five minutes time.” De zielepoot die vandaag zoiets beweert krijgt voor Kerstmis van zijn ouders een boek over tantrische seks cadeau en de solodiscografie van Sting.

II

Sommige vrijdagavonden sta ik drie uur slaap te weinig drie tassen koffie te veel wankel op mijn benen tegen een straatmadelief te balken aan deze of gene toog in de binnenstad. Negen kansen van de tien komt het gesprek vroeg of laat op historisch bewustzijn. In het tiende geval breng ik het thema doelbewust ter sprake.

Dan verkondig ik dat de eerste stap richting het ontwikkelen van enig historisch besef ligt in het vatten van de dubbele betekenis van het woord geschiedenis. Enerzijds de gebeurtenissen uit het verleden, de feiten, hetgeen geschied is. Anderzijds de verhalen die de mens – zowel de mensheid als het individu – aan de hand van die gebeurtenissen bijeen puzzelt.

De tweede stap ligt dan in het inzicht dat de juistheid en de waarde van die verhalen afhangen van (onder meer) de context en de bedoeling van de verteller in kwestie. Een historicus, een politicus en een cartoonist kunnen perfect in dezelfde vijver vissen maar zullen des avonds verschillende maaltijden bereiden met hun vangst.

III

Neem nu Gaius Julius Caesar, een mens kan het niet altijd over Henry Kissinger hebben.

Onlangs las ik De moord op Julius Caesar – Historische mythes over democratie van Michael Parenti waarin de brave man vaststelt dat historici gedurende duizenden jaren al te klakkeloos de visie van Caesars vijanden hebben gevolgd. Zoals u zich misschien nog herinnert uit het tweede middelbaar waren die tegenstrevers de zogenaamde optimates. De oude adel, de rijke bourgeoisie. Zij die baat hadden bij het bewaren der status quo van money flows uphill, shit flows downhill. Caesar was zeker geen witte ridder maar wel uit op sociale hervormingen en u weet wat er gebeurde op de iden van maart.

Vervolgens heeft iedereen tussen Suetonius en Tom Holland daar tweeduizend jaar lang historische verhalen over verteld. Gedurende minstens negentig procent van die twee millennia was de geschiedenis om redenen van financiële aard het werkveld van de bevoorrechte klassen. Zeg maar gerust: de oude adel en de rijke bourgeoisie. Onbewust kozen historici kamp voor hun klassegenoten uit het oude Rome en dat probeert Parenti dus recht te zetten in De moord op Julius Caesar.

IV

Als ik niet aan een toog sta, lees ik wel een Asterix met mijn zuster. Zo weten we ten minste dat elke aanslag op de historische waarheid in het algemeen en de figuur van Caesar in het bijzonder de bedoeling was. Die nieuwe Asterix hangt als een zwaard van Damocles boven onze hoofden. Ik kan mij namelijk nogal opwinden in de nieuwe namen van bepaalde figuren. Ik erken geen ander stamhoofd dan Abraracourcix, geen andere bard dan Assurancetourix. Een oplossing zou zijn De papyrus van Caesar in het Frans te lezen maar dan moet ik nog een paar jaar wachten tot mijn zuster die taal afdoende beheerst.

De straatmadelief die deze hele parlé weet uit te zitten is pas echt a hooker with a heart of gold. Maakt dat mij dan een pooier? Zal ik haar op koffie trakteren of maar meteen op de solodiscografie van Sting?

About Geert Simonis

De favoriete dichter van uw moeder.
This entry was posted in Boekerij Norah. Bookmark the permalink.

1 Response to Boekerij Norah X

  1. Pingback: Sextidi 26 Prairial CCXXIV | Ik Geert Simonis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s